Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2019 Errata do Raportu o stanie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/84/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego absolutorium za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/83/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/82/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Porządek IX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/81/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/80/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Lotników Polskich w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/79/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły