Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2020 RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA LATA 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Raport o stanie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Ogłoszenie o naborze na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Errata do Raportu o stanie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/84/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego absolutorium za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/83/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/82/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 roku Szczegóły