Typ Data Tytuł
Artykuł 22.12.2020 Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Zarządzenie Nr 181/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 roku nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Zarządzenie Nr 178/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski i jej jednostkach budżetowych Szczegóły
Artykuł 16.12.2020 Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Petycja – Arkadiusz Rakoczy Szczegóły
Artykuł 14.12.2020 Zarządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski /w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)/. Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Szczegóły