Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie Nr 137/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie działalności jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim w okresie od dnia 20.10.2020r. do 30.10.2020r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Zakup brakujących mundurów galowych” Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim na okres od dnia 19.10.2020r. do 23.10.2020r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 09 października 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz wykaz osób biorących udział w weryfikacji wykazu dot. spisu powszechnego ludności i mieszkań Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 Powołanie koordynatora ds. dostępności Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Oświadczenie majątkowe – Jadwiga Dudek Szczegóły