Typ Data Tytuł
Artykuł 15.09.2020 Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad prowadzenia (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 04 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 03 września 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Oświadczenie majątkowe – Weronika Koźmińska Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zgłoszenie 01/2020 – Zgromadzenie: „Ocena polityki zdrowotnej państwa” – 5 września 2020 roku Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. dotyczącego zasad przyznawania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2021-2034 Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia „instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” Szczegóły