Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie zmiany w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok z dnia 13 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 XIV Sesja Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 XIII Sesja Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zapytanie ofertowe: rezerwacja jednego miejsca noclegowego w noclegowni Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zaproszenie do składania ofert: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK Szczegóły