Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich) Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Zarządzenie Nr 137/2019 w sprawie zmiany w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok z dnia 29 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowy i napowietrznych oraz złączy kablowych Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Ogłoszenie Burmistrza dotyczące zasad ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Zaproszenie do składania ofert pn „Kompleksowa ochrona pod względem fizycznym obiektów przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim wraz z monitorowaniem drogą telefoniczną (komputerową) sygnałów z lokalnego sytemu alarmowego znajdującego się w chronionym obiekcie.” Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Ogłoszenie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego – dotacje dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie Nr 134/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie Nr 132/2019 w sprawie przyjęcia projektu WPF na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zarządzenie Nr 130/2019 – zmiany w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok z dnia 5 listopada 2019 roku Szczegóły