Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: instalacja przesiewawcza wraz ze zraszaczem służącą do oczyszczania tłucznia torowego w celu jego ponownego wykorzystania Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Petycja w sprawie oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30000 Euro i/lub więcej Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Postanowienie dotyczące instalacji przesiewawczej wraz ze zraszaczem służącej do oczyszczania tłucznia torowego w celu jego ponownego wykorzystania Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Oświadczenie majątkowe – Bogusław Gollus Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Oświadczenie majątkowe – Andrzej Cieśla Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Informacja dla rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski ubiegających się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu zmiany do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem Szczegóły