Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2018r w sprawie Regulaminu klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24.04.2018 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania kasacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Inicjatywa – Walczymy ze smogiem – Zmieniamy Gminy na Lepsze Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 marca 2018 o liczbie urzędników wyborczych Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Uchwała nr XXXIX/306/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.03.2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły