Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski o konsultacjach społecznych do projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025″ Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: instalacja przesiewawcza wraz ze zraszaczem służącą do oczyszczania tłucznia torowego w celu jego ponownego wykorzystania Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Postanowienie dotyczące instalacji przesiewawczej wraz ze zraszaczem służącej do oczyszczania tłucznia torowego w celu jego ponownego wykorzystania Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: Instalacji przesiewawczej wraz ze zraszaczem służącą do oczyszczania tłuczenia torowego w celu jego ponownego wykorzystania” Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Decyzja Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zezwalająca Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek na prowadzenie działalności na terenie Gminu Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.08.2017 Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Limanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Zarządzenie Nr 10 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły