Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 14.08.2017 Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Limanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Zarządzenie Nr 10 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły