Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2020 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Wnioski do pobrania Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za lata 2013 – 2018 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 05.02.2019r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2019 rok” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/355/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/354/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Artykuł 30.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski o konsultacjach społecznych do projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025″ Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: instalacja przesiewawcza wraz ze zraszaczem służącą do oczyszczania tłucznia torowego w celu jego ponownego wykorzystania Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Postanowienie dotyczące instalacji przesiewawczej wraz ze zraszaczem służącej do oczyszczania tłucznia torowego w celu jego ponownego wykorzystania Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: Instalacji przesiewawczej wraz ze zraszaczem służącą do oczyszczania tłuczenia torowego w celu jego ponownego wykorzystania” Szczegóły