Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/271/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/270/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/269/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/268/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/267/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/266/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/265/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/264/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zamiany działki położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/41 mapa 14 na działki nr 15/1 i 15/2 mapa 23 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/263/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Sprawozdania za III kw. 2017 Szczegóły