Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/206/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVIII/188/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/205/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/204/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/203/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/202/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 17.11.2020 Uchwała Nr XXIV/201//20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 05.11.2020 Uchwała Nr XXIV/200/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034 Szczegóły
Akty prawne 05.11.2020 Uchwała Nr XXIV/199/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Uchwała Nr XXIII/198/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Uchwała Nr XXIII/197/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły