Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/55/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 — 2029 Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/54/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/53/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/52/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad poboru opłat targowych przez inkasenta Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/51/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/50/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/49/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Obchodów 100 — lecia Polskiego Samorządu w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/48/19 z dnia 27 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/47/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/46/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie nieuznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły