Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2020 Uchwała Nr XXIII/196/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie utworzenia straży miejskiej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Uchwała Nr XXIII/195/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Uchwała Nr XXIII/194/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 93 mapa 27 przy ul. Słowackiego 11 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Uchwała Nr XXIII/193/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod kioski handlowe zlokalizowane w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Uchwała Nr XXIII/192/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Strategii Elektromobilności dla Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040 Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXIII/191/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 25.09.2020 Uchwała Nr XXIII/190/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Uchwała Nr XXII/189/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wiejską Aleksandrów Kujawski dotyczącego przewozu uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Uchwała Nr XXII/188/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Uchwała Nr XXII/187/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2020 Szczegóły