Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.07.2020 Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/175/20 w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych, wiatach przystankowych i urządzeniach technicznych Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/174/20 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 16/20, 16/21 i 16/22 mapa 21 o powierzchni łącznej 0,5430 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami stanowiącymi własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedziba w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/173/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/172/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/171/20 w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliw w Gminie Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/170/20 w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/169/20 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/168/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń na poddaszu usytuowanym w budynku dworca kolejowego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Aleksandrowie Kujawskim na okres 1 roku Szczegóły
Akty prawne 25.06.2020 Uchwała Nr XX/167/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego Szczegóły