Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2020 Uchwała Nr XX/166/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2020 Uchwała Nr XX/165/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/164/20 w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/163/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/162/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/161/20 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/160/20 w sprawie sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym położonych przy ul. Przemysłowej Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/159/20 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 8 na części działki nr 11/12 mapa 26 w Aleksandrowie Kujawskim dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 0024266 na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/158/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu zlokalizowanego przy ulicy Słowackiego 12, na części działki nr 11/12 mapa 26 w Aleksandrowie Kujawskim dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WL1A 00024266 stanowiącą współwłasność Gminy w 3/5 części i Powiatu w 2/5 części Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/157/20 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 8 na części działki nr 11/12 mapa 26 w Aleksandrowie Kujawskim dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 0024266 na okres kolejnych 3 lat Szczegóły