Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/156/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Wojska Polskiego 2, na części działki nr 16/10 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/155/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Wojska Polskiego 2, na części działki nr 16/10 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 02.06.2020 Uchwała Nr XIX/154/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XIX/153/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/152/20 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVII/151/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVII/150/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVII/149/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Ośrodka za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVII/148/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVII/147/20 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok: Techniczno – Inwestycyjnej, Edukacji, Kultury i Sportu, Budżetowej Szczegóły