Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVII/146/20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej: Techniczno – Inwestycyjnej, Budżetowej, Edukacji, Kultury i Sportu za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała nr XVII/145/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XVII/144/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2034 Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XVII/143/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/142/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/141/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/140/20 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/139/20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/138/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na zadanie własne – opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem typu okrężnego ulic Narutowicza, Chopina, Słowackiego, Dworcowa w miejscowości Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/137/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Szczegóły