Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/341/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/340/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego ds. Budżetowo – Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/339/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/338/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do Aleksandrowskiego Klastra Energii Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/337/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 229/4 mapa 27 o powierzchni 34 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Stachury z przeznaczeniem pod działalność handlową na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/336/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Zacisze Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/335/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrow Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/334/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/333/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/332/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły