Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/116/19 w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej (unieważniona w części – § 4.1 uchwały w brzmieniu „z dniem 31 grudnia 2019 roku” uchwałą Nr II/15/2020 Kolegium RIO z dnia 16 stycznia 2020 roku) Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/115/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/114/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/112/19 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/111/19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/110/19 w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej przy ul. Tęczowej Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/109/19 w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej przy ul. Tęczowej Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/108/19 w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej przy ul Świstucha Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/107/19 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonych przy ul. Szczygłowskiego Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/106/19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Szczegóły