Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/321/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/320/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego ds. Oświaty Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/319/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego ds. Oświaty Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/318/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenia bonifikaty Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/317/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Kasztanowej Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/316/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej przy ul. Polnej Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/315/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Parkowej Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/314/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/313/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/312/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2017 rok Szczegóły