Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/105/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/104/19 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/103/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/102/19 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/101/19 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.10.2019 Uchwała Nr XII/100/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do realizacji zadania – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Uchwała Nr XI/99/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Uchwała Nr XI/98/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski i Gminą Wiejską Aleksandrów Kujawski w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich Szczegóły