Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/94/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/93/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35 mapa 32 o powierzchni 0,1413 ha, KW WL1A/00015889/8 położonej przy ul. Słowackiego 145 w Aleksandrowie Kujawskim, będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/89/2019 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły