Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/335/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrow Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/334/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/333/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/332/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/331/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2024 z perspektywą do roku 2030 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/330/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/329/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 Uchwała Nr XLII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pod nazwą: „Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski”, nr wniosku o dofinansowanie projektu: RPKP.10.02.02-04-0031/17 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 Uchwała Nr XLII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 Uchwała Nr XLII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły