Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/303/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/302/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Techniczno – Inwestycyjnej, Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/301/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2018 rok: Techniczno – Inwestycyjnej, Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa; ds. Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich, Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska; ds. Budżetowo – Finansowych i Rozwoju Gospodarczego; ds. Oświaty; Kultury, Sportu i Rekreacji Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/300/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/299/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok: Techniczno – Inwestycyjnej, Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa; ds. Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich, Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska; ds. Budżetowo – Finansowych i Rozwoju Gospodarczego; ds. Oświaty; Kultury, Sportu i Rekreacji Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/298/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/297/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/296/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/295/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/294/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły