Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/75/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Raport o stanie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.05.2019 Uchwała Nr VII/74/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 27.05.2019 Uchwała Nr VII/73/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 13.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – MCK w Aleksandrowie Kujawskim za 2018r. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/72/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/71/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/70/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/69/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/68/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły