Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/284/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/281/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego wydatków Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/279/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/278/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Doraźnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Statutowej Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/275/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3 mapa 14 położonej przy ul. Parkowej Szczegóły