Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/67/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny w oparciu o Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/66/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Ośrodka za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/65/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Zielonej Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/64/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonych przy ul. Parkowej Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/63/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 154 mapa 27 o powierzchni 382 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod warzywniak na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/62/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy budynku handlowo – usługowego o powierzchni użytkowej 60 m² położonego na części działki nr 78 mapa 25 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Szkolnej 6A z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/61/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 11/4 mapa 19 o powierzchni 20 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Narutowicza z przeznaczeniem na pomieszczenie składowe na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/60/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przy ul. Narutowicza 13 w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 01.05.2019r. do 30.04.2022r. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/59/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Uchwała Nr VI/58/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską oraz ustalenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły