Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.03.2019 Uchwała Nr V/47/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/46/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie nieuznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/45/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/44/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2019 rok: Techniczno – Inwestycyjnej, Edukacji, Kultury i Sportu Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/43/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/42/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/39/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów Szczegóły