Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/35/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/34/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2020 – 2040” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/33/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/32/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/31/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/30/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Słowackiego 9 w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły