Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr II/23/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr II/21/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr II/20/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Uchwała Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły