Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/288/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/287/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażania zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/286/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/285/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/284/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/283/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/282/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/280/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/279/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021 – 2036 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Uchwała Nr XXXIV/278/21 z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2021 Szczegóły