Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/89/2019 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 28.08.2019 Uchwała Nr X/85/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/84/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego absolutorium za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/83/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok Szczegóły