Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby stałych Komisji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Uchwała Nr I/6/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Uchwała Nr I/5/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Uchwała Nr I/4/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Uchwała Nr I/3/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Uchwała Nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Uchwała Nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/356/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/355/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/354/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły