Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/352/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/351/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/350/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/349/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/348/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod kioski handlowe zlokalizowane w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych 2 lat Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XLV/347/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XLV/346/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 Uchwała Nr XLIV/345/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 Uchwała Nr XLIV/344/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” Szczegóły