Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/333/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/332/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/331/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2024 z perspektywą do roku 2030 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/330/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała Nr XLIII/329/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 Uchwała Nr XLII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pod nazwą: „Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski”, nr wniosku o dofinansowanie projektu: RPKP.10.02.02-04-0031/17 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 Uchwała Nr XLII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 Uchwała Nr XLII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 Uchwała Nr XLI/325/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 7.649.151,81 zł Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 Uchwała Nr XLI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2029 Szczegóły