Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/313/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/312/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/311/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/310/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/309/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/308/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 Uchwała Nr XL/307/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 Uchwała Nr XXXIX/306/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 Uchwała Nr XXXIX/305/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2027 Szczegóły