Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/180/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/179/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/178/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie dopłat dla mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/177/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/176/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/175/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/174/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/173/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XXVI/172/16 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/171/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Techniczno – Inwestycyjnej, Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły