Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/170/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetowo – Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/169/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/168/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/167/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/166/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/165/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kochanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/164/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości w ramach ugody Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/163/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/162/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Uchwała Nr XXV/161/16 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Szczegóły