Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/295/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/294/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/293/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Tęczowej (działka nr 12/24 i działka nr 12/25 mapa 30) Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/292/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Tęczowej (działka nr 12/23 mapa 30) Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/291/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Fredry Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/290/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 229/4 mapa 27 o powierzchni 21 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Edwarda Stachury z przeznaczeniem pod działalność handlową na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/289/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ulicy Słowackiego 7 w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 01.03.2018r. do 28.02.2021r. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/288/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Chopina 14a w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 01.03.2018r. do 28.02.2021r. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/287/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ulicy Słowackiego 7 w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 01.03.2018r. do 28.02.2021r. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 Uchwała Nr XXXVIII/286/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Chopina 14a w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 01.03.2018r. do 28.02.2021r. Szczegóły