Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.05.2021 Uchwała nr XXXIII/277/21 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim imienia Mariana Szafrańskiego oraz zmiany statutu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/276/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/275/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/274/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/273/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/272/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/271/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Ośrodka za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/270/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/269/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/268/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Szczegóły