Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/275/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3 mapa 14 położonej przy ul. Parkowej Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/274/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/273/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXXVII/272/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2018 – 2023 Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/271/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/270/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/269/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/268/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły