Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/267/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/266/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/265/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/264/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zamiany działki położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/41 mapa 14 na działki nr 15/1 i 15/2 mapa 23 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/263/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Sprawozdania za III kw. 2017 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/262/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/261/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2018 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/260/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/259/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły