Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/258/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/257/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/256/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Nr XXXV/255/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania imienia „Edwarda Stachury” Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/254/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/253/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji pomnika X – lecia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/252/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/251/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/250/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/249/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Słowackiego 7 w Aleksandrowie Kujawskim na okres od 06.09.2017r. do 31.12.2017r. Szczegóły