Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXX/221/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXX/220/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXX/219/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/218/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/217/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/216/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 12, na części działki nr 11/12 mapa 26 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/215/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, na części działki nr 11/12 mapa 26 na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/214/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod sklep zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, na części działki nr 11/12 mapa 26 na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/213/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, na części działki nr 11/12 mapa 26 na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/212/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, na części działki nr 11/12 mapa 26 na okres kolejnych 3 lat Szczegóły