Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/201/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/200/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/199/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/198/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIX/197/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 Uchwała Nr XXIX/196/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Porządek XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/195/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2017 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/194/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/193/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku uchwała intencyjna w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski prawa własności nieruchomości zabudowanej nr 218 mapa 21, o powierzchni 0,1463 ha położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Chopina 12 Szczegóły