Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/192/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ustanowienia roku 2017 „Rokiem Edwarda Stachury na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego” Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/191/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/190/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/189/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/188/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/187/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/186/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/185/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/184/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/183/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły