Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/267/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/266/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/265/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/264/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/263/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie nabycia działek niezabudowanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Gen. Elżbiety Zawackiej „Zo” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/262/21 z dnia 23 kwietnia 2021roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Krzywej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/261/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położone w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Granicznej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/260/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/259/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Uchwała Nr XXXII/258/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021 – 2036 Szczegóły