Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXVIII/182/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/181/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/180/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/179/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/178/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie dopłat dla mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/177/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i ścieki Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/176/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/175/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/174/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Uchwała Nr XXVII/173/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły