Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/146/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (ul. Graniczna) Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/145/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/144/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2016 Uchwała Nr XXII/143/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie najmu pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum Publicznym Lotników Polskich w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Długiej 8 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/142/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/141/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – Parku im. Jana Pawła II przy ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/140/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/139/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/138/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XXI/137/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Szczegóły