Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.06.2016 Projekty uchwał na XX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2016 roku Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Porządek XX Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca 2016 roku (sesja odwołana) Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2016 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/136/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/135/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu – budowa chodnika w ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim i udzielenie pomocy finansowej powiatowi aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/134/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Ośrodka za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/133/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/132/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/131/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Uchwała Nr XIX/130/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły