Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/256/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/255/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/254/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/253/21 z dnia 15 marca 2021 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/252/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/251/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz nadania mu statutu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/250/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/249/21z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/248/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/247/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Chopina 14A w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły