Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/246/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Słowackiego 7 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/245/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego przy ul. Słowackiego 7 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/244/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/243/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021 – 2036 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2021 Uchwała Nr XXXI/242/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2021 Uchwała Nr XXX/241/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/209/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.01.2021 Uchwała Nr XXX/240/21z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Szczegóły
Akty prawne 27.01.2021 Uchwała Nr XXX/239/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski programu dla rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej Rodziny Miasta Aleksandrów Kujawski” (rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 23/2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 roku orzekające o nieważności uchwały – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 marca 2021 roku poz. 964) Szczegóły
Akty prawne 27.01.2021 Uchwała Nr XXX/238/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz nadania jej Statutu (rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 22/2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 roku orzekające o nieważności uchwały – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 marca 2021 roku poz. 963) Szczegóły
Akty prawne 27.01.2021 Uchwała Nr XXX/237/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek za ewentualne niepożądane skutki powikłań Szczegóły