Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/138/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na zadanie własne – opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem typu okrężnego ulic Narutowicza, Chopina, Słowackiego, Dworcowa w miejscowości Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 Uchwała Nr XVI/137/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XVI/136/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XVI/135/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Uchwała Nr XV/134/19 o zmianie uchwały nr XIII/116/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej (unieważniona uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 15/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku) Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Uchwała Nr XV/133/19 w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Uchwała Nr XV/132/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Uchwała Nr XV/131/19 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Uchwała Nr XV/130/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XV/129/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2034 Szczegóły