Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/83/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Uchwała Nr IX/82/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/81/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/80/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Lotników Polskich w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/79/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/78/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/77/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/76/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wspólnej Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Uchwała Nr VIII/75/19 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Raport o stanie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2018 rok Szczegóły