Prawo lokalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/226/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/225/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Uchwała Nr XXVII/224/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/21 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego uznające uchwałę za nieważną) Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Uchwała Nr XXVII/223/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski ( rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/21 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego uznające uchwałę za nieważną) Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Uchwała Nr XXVII/222/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 29.12.2020 Uchwała Nr XXVII/221/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2020 Uchwała Nr XXVII/220/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021 – 2036 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2020 Uchwała Nr XXVII/219/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 15.12.2020 Uchwała Nr XXVI/218/20 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego Szczegóły
Akty prawne 15.12.2020 Uchwała Nr XXVI/217/20 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły