Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15.12.2017r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27.12.2017r. w sprawie: urlopu wypoczynkowego Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przyznania w 2017 roku nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 80/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 listopada 2016 r. dotyczącego scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30.11.2017r. w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24.112017r. zmieniającego arkusz organizacyjny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy i. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu do przetargu za lokal użytkowy przy ul. Słowackiego 7 Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 02 listopada 2017r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w bankach oraz gruntów i budynków komunalnych i mieszkaniowych Szczegóły