Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10.05.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie: powołania komisji, która rozliczy dofinansowanie na realizację programu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji publicznych w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 04.05.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert składanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych – wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zasad sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użytkowania Sali Wielofunkcyjnej w Budynku Dworca w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14.04.2017r. w sprawie ogłoszenia głosowania nad projektami zgłoszonymi do Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10.04.2017r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie powołania komisji ds. „Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz zasad jej działania Szczegóły