Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19.02.2018r. w sprawie oświadczeń majątkowych i zeznań rocznych za 2017r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych na otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji upowszechnienia i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w okresie 01.01.2018 do 15.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 styczeń 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań w zakresie upowszechnienia i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 04.01.2018 r. zmieniający arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Lotników Polskich w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 04.01.2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzeni nr 12/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 05.02.2018r w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2018 rok.” Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31.01.2018 w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrow Kujawskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących kultury fizycznej, sportu turystyki i krajoznawstwa. Szczegóły